200/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 200/2002 Sb.
Částka 82
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 4. 2002
Rozeslán dne 24. 5. 2002
Platnost od 24. 5. 2002
Účinnost od 1. 5. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 1 až 9 nabývají účinnosti dnem 24.5.2002.
Novelizuje předpis 141/1961 Sb.