Opatření č. 7, kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření banky (účinnost od 1.1.1998) a opatření č. 8, kterým se stanoví bankám omezení a podmínky pro některé druhy úvěrů a investic do majetkových účastí
ikona P
Číslo předpisu REG 979004
Částka 90
Druh předpisu opatření
Druh předpisu (podrobně) opatření České národní banky
Přijat dne 22. 9. 1997
Rozeslán dne 12. 11. 1997
Platnost od 12. 11. 1997
Účinnost od 1. 10. 1997
Provádí předpis 21/1992 Sb., 6/1993 Sb.