105/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)
ikona P
Číslo předpisu 105/2018 Sb.
Částka 53
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Českého statistického úřadu
Přijat dne 31. 5. 2018
Rozeslán dne 12. 6. 2018
Platnost od 12. 6. 2018
Účinnost od 1. 7. 2018
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Anotace

Zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)

Český statistický oznamuje s účinností od 1. července 2018 zavedení Kategorizace zdravotnické techniky (KZT).