42/2015 Sb. - Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
ikona P
Číslo předpisu 42/2015 Sb.
Částka 20
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 3. 3. 2015
Rozeslán dne 10. 3. 2015
Platnost od 10. 3. 2015
Účinnost od 15. 3. 2015
Ruší předpis 224/1995 Sb., 295/2005 Sb., 333/2008 Sb.
Provádí předpis 114/1995 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva dopravy zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje

 1. podmínky způsobilosti k vedení plavidla a sestavy plavidel pro jednotlivé druhy plavidel a jejich sestav,
 2. rozsah a délku praxe při obsluze plavidla a způsob jejího získání,
 3. činnosti, které nemohou ohrozit bezpečnost plavby,
 4. předměty, ze kterých se skládá zkouška odborné způsobilosti,
 5. podrobnosti o zaměření praxe a skládání zkoušky a o vydání průkazu způsobilosti vůdce plavidla a člena posádky plavidla,
 6. podmínky zdravotní způsobilosti,
 7. formu zkoušky odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, způsob provádění, hodnocení a podmínky pro opakování zkoušky odborné způsobilosti,
 8. rozsah a obsah ověřování praktických dovedností při vedení plavidla,
 9. vzor průkazu způsobilosti vůdce plavidla, vzor průkazu způsobilosti člena posádky plavidla,
 10. dobu platnosti a náležitosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti a intervaly pravidelných zdravotních prohlídek,
 11. rozsah a obsah praktické zkoušky před plavebním úřadem, dokládající odbornou způsobilost, která je podmínkou pro pověření ověřováním praktických dovedností při vedení malého plavidla,
 12. vzor osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla.

§24 - Zrušovací ustanovení