217/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/95 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 217/2004 Sb.
Částka 72
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 4. 2004
Rozeslán dne 28. 4. 2004
Platnost od 28. 4. 2004
Účinnost od 28. 4. 2004
Novelizuje předpis 634/1992 Sb., 40/1995 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  Změny v ustanoveních:
  • §24 (změny),
  • dosavadní poznámky pod čarou č. 22a) a 22b) se zrušují.
 • Změna zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
  Změny v ustanoveních:
  • §8 (změny),
  • dosavadní poznámky pod čarou č. 34) a 35) se zrušují.

Přechodné ustanovení
Řízení o uložení pokut zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
Účinnost změn 28.4.2004.