128/1870 ř.z. - Nařízení, vydané od ministrů záležitostí vnitřních, záležitostí duchovních a vyučování dne 20. října 1870, ježto se týče vnitřního zřízení a vedení rejstříků narozených, oddaných a zemřelých v příčině osob, které nenáležejí k žádné církvi neb společnosti náboženské zákonem uznané
Číslo předpisu 128/1870 ř.z.
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení ministerstva
Přijat dne 20. 10. 1870
Platnost od 20. 10. 1870
Účinnost od 9. 12. 1870
Platnost do 31. 12. 1949
Zrušen předpisem 268/1949 Sb.