455/2022 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 455/2022 Sb.
Částka 205
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 12. 2022
Rozeslán dne 28. 12. 2022
Platnost od 28. 12. 2022
Účinnost od 31. 12. 2022
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2023, s výjimkou ustanovení čl. VI, které nabývá účinnosti 31.12.2022.
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 589/1992 Sb., 155/1995 Sb., 323/2021 Sb.
Anotace

Změny zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Čl. II - Přechodné ustanovení.

Změny zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Změny §5a, §7, §9, §11 a §14 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Čl. V - Přechodné ustanovení.

Změny čl. I a čl. II zákona č. 323/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. - účinnost od 31.12.2022.