152/1996 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 152/1996 Sb.
Částka 45
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 4. 1996
Rozeslán dne 5. 6. 1996
Platnost od 5. 6. 1996
Účinnost od 1. 7. 1996
Platnost do 31. 12. 2013
Novelizuje předpis 214/1992 Sb., 591/1992 Sb.
Ruší předpis 600/1992 Sb.
Novelizován předpisem 257/2004 Sb.
Zrušen předpisem 89/2012 Sb.