77/1954 Ú.l. - Vyhláška Státní mzdové komise o náhradě výdělku zaměstnancům za dny pracovního klidu
Číslo předpisu 77/1954 Ú.l.
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška
Platnost do 31. 12. 1965
Zrušen předpisem 65/1965 Sb.