127/1976 Sb. - Zákon o civilním letectví (úplné znění zákona o civilním letectví (letecký zákon) - úplné znění zákona č. 47/1956 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 127/1976 Sb.
Částka 26
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 24. 9. 1956
Rozeslán dne 4. 11. 1976
Platnost od 4. 11. 1976
Účinnost od 1. 1. 1977
Platnost do 31. 3. 1997
Úplné znění pr. př. 47/1956 Sb.
Zrušen předpisem 49/1997 Sb.