482/2009 Sb. - Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1.1.2010
ikona P
Číslo předpisu 482/2009 Sb.
Částka 152
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ČÚZK
Přijat dne 18. 12. 2009
Rozeslán dne 31. 12. 2009
Platnost od 31. 12. 2009
Účinnost od 15. 1. 2010
Provádí předpis 359/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech.
Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejňuje Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu.

Účinnost 15.1.2010.