52/1959 Sb. - Zákon o osvětové činnosti (osvětový zákon)
ikona P
Číslo předpisu 52/1959 Sb.
Částka 22
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 9. 7. 1959
Rozeslán dne 25. 7. 1959
Platnost od 25. 7. 1959
Účinnost od 1. 8. 1959
Platnost do 13. 4. 1992
Ruší předpis 67/1919 Sb., 130/1945 Sb., 194/1948 Sb.
Novelizován předpisem 367/1990 Sb., 425/1990 Sb.
Zrušen předpisem 165/1992 Sb.