144/2013 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
ikona P
Číslo předpisu 144/2013 Sb.
Částka 66
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 5. 6. 2013
Rozeslán dne 5. 6. 2013
Platnost od 5. 6. 2013
Účinnost od 5. 6. 2013
Novelizuje předpis 110/2001 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 110/2001 Sb., o stanovení dalších vozidel, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy.

Změny v ustanoveních:

  • v §1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i),
  • v §1 odst. 2 se slova "písm. e) až h)" nahrazují slovy "písm. e) až i)".
Účinnost změn 5.6.2013.