275/2011 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2012
ikona P
Číslo předpisu 275/2011 Sb.
Částka 98
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Českého statistického úřadu
Přijat dne 12. 9. 2011
Rozeslán dne 26. 9. 2011
Platnost od 26. 9. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Novelizován předpisem 118/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Předmět úpravy
Vyhláška Českého statistického úřadu stanoví Program statistických zjišťování na rok 2012, který je uveden v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

Účinnost 1.1.2012.