226/1992 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 226/1992 Sb.
Částka 47
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 23. 4. 1992
Rozeslán dne 13. 5. 1992
Platnost od 13. 5. 1992
Účinnost od 13. 5. 1992
Platnost do 30. 11. 1999
Novelizuje předpis 76/1959 Sb.
Zrušen předpisem 221/1999 Sb.