311/1948 Sb. - Zákon o národních dopravních podnicích
ikona P
Číslo předpisu 311/1948 Sb.
Částka 108
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 22. 12. 1948
Rozeslán dne 30. 12. 1948
Platnost od 30. 12. 1948
Účinnost od 30. 12. 1948
Pr. př. je v úplném znění 149/1950 Sb.
Novelizuje předpis 206/1924 Sb.
Ruší předpis 16/1896 ř.z., 188/1922 Sb., 64/1924 Sb., 206/1924 Sb., 139/1939 Sl.z., 155/1939 Sl.z., 52/1943 Sl.z., 72/1945 Sb.n.SNR, 159/1946 Sb.
Novelizován předpisem 148/1950 Sb., 34/1952 Sb.
Prováděn předpisem 122/1949 Sb., 123/1949 Sb., 124/1949 Sb., 125/1949 Sb., 126/1949 Sb., 127/1949 Sb., 128/1949 Sb., 114/1950 Sb., 25/1952 Sb.