147/1969 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/65 Sb., o prokuratuře
ikona P
Číslo předpisu 147/1969 Sb.
Částka 46
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 18. 12. 1969
Rozeslán dne 23. 12. 1969
Platnost od 23. 12. 1969
Účinnost od 1. 1. 1970
Platnost do 31. 12. 1993
Novelizuje předpis 60/1965 Sb.
Zrušen předpisem 283/1993 Sb.