487/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 487/2001 Sb.
Částka 176
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 12. 2001
Rozeslán dne 31. 12. 2001
Platnost od 31. 12. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Novelizuje předpis 125/1993 Sb.
Novelizován předpisem 512/2004 Sb.