125/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 125/2016 Sb.
Částka 49
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 4. 2016
Rozeslán dne 25. 4. 2016
Platnost od 25. 4. 2016
Účinnost od 1. 5. 2016
Novelizuje předpis 586/1992 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Změny v ustanoveních:

  • Změny poznámky pod čarou č. 137.
  • Doplnění §10 odst. 1 písm. a) o příjmy z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem.
  • Doplnění §19 o písm. c). Od daně jsou osvobozeny podíly na zisku, pokud má dceřiná společnost možnost snížit o ně základ daně.
  • Změny poznámky pod čarou č. 93.
  • Drobné změny v ustanoveních §22 (Zdroj příjmů), §23 (Základ daně), §24 (Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů), §34b (Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj zahrnované do odpočtu), §36 (Zvláštní sazba daně).
  • V §35c odst. 1 větě první se částka "15 804 Kč" nahrazuje částkou "17 004 Kč" a částka "17 004 Kč" se nahrazuje částkou "20 604 Kč“.