204/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/95 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/96 Sb. a nálezu ÚS uveřejněného pod č. 243/99 Sb., zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/69 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 204/2000 Sb.
Částka 63
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 7. 2000
Rozeslán dne 14. 7. 2000
Platnost od 14. 7. 2000
Účinnost od 1. 8. 2000
Poznámka k účinnosti Čl. I body 42, 72, 73, 74, 124 a 125 nabývají účinnosti dnem 1.1.2002.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 2/1969 Sb., 247/1995 Sb.
Novelizován předpisem 205/2000 Sb.