358/2007 Sb. - Sdělení o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání - ISCED 97
ikona P
Číslo předpisu 358/2007 Sb.
Částka 109
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Českého statistického úřadu
Přijat dne 13. 12. 2007
Rozeslán dne 21. 12. 2007
Platnost od 21. 12. 2007
Účinnost od 1. 1. 2008
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Český statistický úřad zavádí s účinností od 1. ledna 2008 Mezinárodní klasifikaci vzdělání - ISCED 97.
Mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 97 byla schválena na 29. zasedání Generální konference UNESCO v listopadu 1997 jako nástroj pro shromažďování, zpracování a zpřístupňování vzdělávacích statistik jak v jednotlivých zemích, tak v mezinárodním měřítku. Rozpracování Mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 97 bylo provedeno v úzké spolupráci s OECD (úrovně vzdělání) a Eurostatem (obory vzdělání).
Klasifikace má dvě na sobě nezávislé části: úrovně vzdělání a obory vzdělání.
Úrovně vzdělání (příloha 1)
Mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 97 má 7 základních úrovní (kategorií) vzdělání - kategorie 0 až 6. Kategorie 2, 3, 4 a 5 se dále člení na podkategorie, které charakterizují typ následného vzdělání nebo určení. Pro určování kategorie, resp. podkategorie úrovně jsou používána klasifikační a doplňková hlediska.
Obory vzdělání (příloha 2)
Obory vzdělání jsou uspořádány do třístupňové klasifikace. Pro stanovení oboru je určující předmětová látka vyučovaná ve vzdělávacím programu.
Platné znění Mezinárodní klasifikace vzdělání - ISCED 97 včetně metodiky pro kódování úrovně a oboru vzdělání bude k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz

Účinnost 1.1.2008.