116/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 116/2001 Sb.
Částka 47
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 28. 2. 2001
Rozeslán dne 30. 3. 2001
Platnost od 30. 3. 2001
Účinnost od 1. 7. 2001
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 155/1995 Sb.