466/2001 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení k úhradě nákladů spojených s jeho správou
ikona P
Číslo předpisu 466/2001 Sb.
Částka 171
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 26. 11. 2001
Rozeslán dne 31. 12. 2001
Platnost od 31. 12. 2001
Účinnost od 31. 12. 2001
Provádí předpis 211/2000 Sb.