505/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví
ikona P
Číslo předpisu 505/2020 Sb.
Částka 207
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 26. 11. 2020
Rozeslán dne 7. 12. 2020
Platnost od 7. 12. 2020
Účinnost od 1. 1. 2021
Provádí předpis 254/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti stanovuje seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví, který je uveden v přílohách č. 1 a č. 2 k této vyhlášce.