451/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a stanoví její bližší ochranné podmínky
ikona P
Číslo předpisu 451/2005 Sb.
Částka 158
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 11. 2005
Rozeslán dne 16. 11. 2005
Platnost od 16. 11. 2005
Účinnost od 1. 12. 2005
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a stanoví její bližší ochranné podmínky.
Předmětem ochrany je ornitologická lokalita, ve které se vyskytují hojně zejména bahňáci a další druhy vodních a mokřadních ptáků, a komplex vodních, mokřadních a lesních ekosystémů, zejména slatinných luk, rákosin, bažinných olšin, vrbin a doubrav, vytvořených kolem Bohdanečského rybníka.
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:

  1. Výnos Ministerstva školství, věd a umění č. 104.708/51-IV/5, o zřízení rezervace "Bohdanečský rybník a rybník Matka" ze dne 9. listopadu 1951.
  2. Výnos Ministerstva školství, věd a umění č. 107.439/51-IV/5, o rozšíření rezervace "Bohdanečský rybník a rybník Matka" ze dne 27. prosince 1951.

Změna výnosu Ministerstva kultury ČSR č. j. 14.200/88:

  • V příloze II k výnosu Ministerstva kultury ČSR ze dne 29. listopadu 1988, č. j. 14.200/88, o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná, ve znění pozdějších předpisů, se zrušují slova "SPR "Bohdanečský rybník a rybník Matka", k. ú. Bohdaneč-Lázně v okrese Pardubice; částka 5/1952 Ú. l.".

Účinnost 1.12.2005.