208/2005 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem HV-40 v Mariánských Lázních
ikona P
Číslo předpisu 208/2005 Sb.
Částka 75
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 5. 2005
Rozeslán dne 30. 5. 2005
Platnost od 30. 5. 2005
Účinnost od 14. 6. 2005
Provádí předpis 164/2001 Sb.
Prováděn předpisem 164/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
Ministerstva zdravotnictví stanoví ochranné pásmo I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem HV-40 v Mariánských Lázních.

Účinnost 14.6.2005.