188/2000 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce myslivecké stráže a o jejich ověřování, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu myslivecké stráže
ikona P
Číslo předpisu 188/2000 Sb.
Částka 59
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 6. 2000
Rozeslán dne 12. 7. 2000
Platnost od 12. 7. 2000
Účinnost od 12. 7. 2000
Platnost do 30. 6. 2002
Opraven předpisem REG 00083001
Provádí předpis 23/1962 Sb.
Zrušen předpisem 244/2002 Sb.