35/1984 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
ikona P
Číslo předpisu 35/1984 Sb.
Částka 7
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 27. 3. 1984
Rozeslán dne 18. 4. 1984
Platnost od 18. 4. 1984
Účinnost od 1. 7. 1984
Platnost do 30. 3. 1997
Ruší předpis 136/1961 Sb.
Provádí předpis 135/1961 Sb.
Novelizován předpisem 425/1990 Sb.
Zrušen předpisem 13/1997 Sb.