392/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu
ikona P
Číslo předpisu 392/2015 Sb.
Částka 164
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 14. 12. 2015
Rozeslán dne 28. 12. 2015
Platnost od 28. 12. 2015
Účinnost od 1. 1. 2016
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Nařízením vlády se stanoví sazba poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu.