57/1964 Sb. - Vyhláška, jíž se mění vyhláška č. 33/1962 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
ikona P
Číslo předpisu 57/1964 Sb.
Částka 26
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 26. 3. 1964
Rozeslán dne 31. 3. 1964
Platnost od 31. 3. 1964
Účinnost od 1. 1. 1964
Poznámka k účinnosti Zákon nabyl účinnosti 1.4.1964 s výjimkou ustanovení čl. I č. 9, č. 10 a č. 11, která nabývají účinnosti 1.1.1964.
Platnost do 30. 6. 1964
Novelizuje předpis 33/1962 Sb.
Zrušen předpisem 104/1964 Sb.