36/2005 Sb. - O cestovních dokladech a o změně zákona o Policii České republiky (zákon o cestovních dokladech) - úplné znění zákona č. 329/99 Sb.
Číslo předpisu 36/2005 Sb.
Částka 7
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 30. 11. 1999
Rozeslán dne 9. 11. 2004
Platnost od 9. 11. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Úplné znění pr. př. 329/1999 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá z pozdějších změn.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 559/2004 Sb.