533/2002 Sb. - Sdělení o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodního léčivého zdroje
ikona P
Číslo předpisu 533/2002 Sb.
Částka 183
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 6. 12. 2002
Rozeslán dne 18. 12. 2002
Platnost od 18. 12. 2002
Účinnost od 18. 12. 2002
Provádí předpis 164/2001 Sb.