Opatření č.j. 281/64 287/1994, kterým se mění a doplňuje uspořádání položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení pro podnikatele
ikona P
Číslo předpisu REG 947102
Částka 71
Druh předpisu opatření
Druh předpisu (podrobně) opatření ministerstva
Přijat dne 15. 11. 1994
Rozeslán dne 15. 12. 1994
Platnost od 15. 12. 1994
Účinnost od 15. 12. 1994
Provádí předpis 563/1991 Sb.