3/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 3/2017 Sb.
Částka 1
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 1. 2017
Rozeslán dne 9. 1. 2017
Platnost od 9. 1. 2017
Účinnost od 15. 1. 2017
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní památka Velký Roudný a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, kterým je pleistocénní stratovulkán se čtyřmi lávovými proudy, s výskytem

  1. naleziště olivinického čediče a pyroklastik (čedičových a lávových tufů, sopečných pum a sopečných aglomerátů),
  2. lesních ekosystémů bučin a suťových lesů,
  3. travinných a křovinných ekosystémů luk a pastvin a vysokých mezofilních a xerofilních křovin,
  4. biotopu slezského ekotypu modřínu opadavého (Larix decidua), včetně jeho přirozené populace,
  5. biotopu vzácného a ohroženého druhu rostliny vstavače mužského (Orchis mascula), včetně její populace, a
  6. biotopu vzácného a ohroženého druhu živočicha vřetenovky (voskové) opavské (Cochlodina cerata opaviensis), včetně jeho populace,

tvořících předmět ochrany národní přírodní památky.