21/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2014 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 21/2016 Sb.
Částka 8
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 1. 2016
Rozeslán dne 25. 1. 2016
Platnost od 25. 1. 2016
Účinnost od 1. 2. 2016
Novelizuje předpis 243/2014 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 243/2014 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
Změna:

  • v §1 odst. 2 větě první vyhlášky se za slovo "Dlouhopolsko" vkládají slova "a Kněžičky".