89/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy ČR a vady a stavy, které vylučují přijetí uchazeče do služebního poměru nebo vylučují nebo omezují výkon služby
ikona P
Číslo předpisu 89/2003 Sb.
Částka 38
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 3. 2003
Rozeslán dne 7. 4. 2003
Platnost od 7. 4. 2003
Účinnost od 7. 4. 2003
Platnost do 31. 12. 2006
Provádí předpis 13/1993 Sb.
Novelizován předpisem 204/2003 Sb.
Zrušen předpisem 599/2006 Sb.