31/1999 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů
ikona P
Číslo předpisu 31/1999 Sb.
Částka 13
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 27. 1. 1999
Rozeslán dne 23. 2. 1999
Platnost od 23. 2. 1999
Účinnost od 23. 2. 1999
Platnost do 14. 5. 2002
Provádí předpis 125/1997 Sb.
Zrušen předpisem 184/2002 Sb.