145/1993 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, ve znění nařízení vlády č. 442/1992 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 145/1993 Sb.
Částka 39
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 14. 4. 1993
Rozeslán dne 20. 5. 1993
Platnost od 20. 5. 1993
Účinnost od 20. 5. 1993
Platnost do 31. 8. 1997
Novelizuje předpis 254/1992 Sb.
Zrušen předpisem 201/1997 Sb.