137/1974 Sb. - Vyhláška o vnitrozemské plavbě
ikona P
Číslo předpisu 137/1974 Sb.
Částka 27
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 12. 1974
Rozeslán dne 27. 12. 1974
Platnost od 27. 12. 1974
Účinnost od 1. 1. 1975
Platnost do 29. 9. 1995
Ruší předpis 27/1964 Sb.
Provádí předpis 26/1964 Sb.
Novelizován předpisem 94/1976 Sb., 425/1990 Sb.
Zrušen předpisem 114/1995 Sb.