92/2012 Sb. - Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
ikona P
Číslo předpisu 92/2012 Sb.
Částka 36
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 3. 2012
Rozeslán dne 26. 3. 2012
Platnost od 26. 3. 2012
Účinnost od 1. 4. 2012
Provádí předpis 372/2011 Sb.
Novelizován předpisem 284/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví se stanoví požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

 1. Obecné požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
 2. Další požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení
  1. ambulantní péče jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce,
  2. jednodenní péče jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce,
  3. lůžkové péče jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce,
  4. lékárenské péče jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce,
  5. zdravotnické dopravní služby jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce,
  6. zdravotnické záchranné služby jsou stanoveny v příloze č. 7 k této vyhlášce,
  7. přepravy pacientů neodkladné péče jsou stanoveny v příloze č. 8 k této vyhlášce.
 3. Požadavky na technické a věcné vybavení kontaktních pracovišť domácí péče jsou stanoveny v příloze č. 9 k této vyhlášce.
 4. Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na zdravotnická zařízení a kontaktní pracoviště domácí péče stanovené jinými právními předpisy.

Účinnost 1.4.2012.