359/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 435/1990 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky ČR
ikona P
Číslo předpisu 359/2001 Sb.
Částka 136
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 27. 9. 2001
Rozeslán dne 5. 10. 2001
Platnost od 5. 10. 2001
Účinnost od 5. 10. 2001
Platnost do 31. 12. 2023
Ruší předpis 435/1990 Sb.
Provádí předpis 2/1969 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.