355/2016 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017
ikona P
Číslo předpisu 355/2016 Sb.
Částka 140
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Českého statistického úřadu
Přijat dne 11. 10. 2016
Rozeslán dne 4. 11. 2016
Platnost od 4. 11. 2016
Účinnost od 1. 1. 2017
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Předmět úpravy
Vyhláška Českého statistického úřadu zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje Program statistických zjišťování na rok 2017, který je uveden v přílohách č. 1 a č. 2 k této vyhlášce.