90/1990 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č. 43/1976 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 90/1990 Sb.
Částka 19
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 28. 3. 1990
Rozeslán dne 29. 3. 1990
Platnost od 29. 3. 1990
Účinnost od 29. 3. 1990
Platnost do 31. 3. 1997
Novelizuje předpis 47/1956 Sb.
Zrušen předpisem 49/1997 Sb.