384/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 384/2017 Sb.
Částka 134
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 11. 2017
Rozeslán dne 23. 11. 2017
Platnost od 23. 11. 2017
Účinnost od 1. 1. 2018
Novelizuje předpis 37/1992 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních: