223/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
ikona P
Číslo předpisu 223/2006 Sb.
Částka 74
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 4. 2006
Rozeslán dne 26. 5. 2006
Platnost od 26. 5. 2006
Účinnost od 1. 6. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení části druhé čl. III bod 2 nabývá účinnosti dne 26.5.2006.
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 593/1992 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §10a včetně poznámek pod čarou č. 24 až 27 - nové znění.

Důležité je i "Přechodné ustanovení", uvedené v Čl. II, body 1. až 3. novely.

 • Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4 (změny),
  • bod 2. - účinnost změny dnem vyhlášení (26.5.2006)
   • v §19 odst. 1 písm. l) - změny,
  • §19 (další změny),
  • §23d, §36 (změny).

Účinnost změn prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.6.2006), s výjimkou části druhé čl. III bodu 2, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení zákona (26.5.2006).
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.