94/1998 Sb. - Vyhláška o osvobození zboží dováženého pro potřebu osob postižených povodněmi v roce 1997 od dovozního cla
ikona P
Číslo předpisu 94/1998 Sb.
Částka 34
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 6. 4. 1998
Rozeslán dne 30. 4. 1998
Platnost od 30. 4. 1998
Účinnost od 30. 4. 1998
Poznámka k účinnosti Vyhláška pozbývá účinnosti dnem 31.12.1999.
Platnost do 31. 12. 2023
Provádí předpis 13/1993 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.