236/2001 Sb. - Nález ÚS ze dne 20.2.2001 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení §46 odst. 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii
ikona P
Číslo předpisu 236/2001 Sb.
Částka 88
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 20. 2. 2001
Rozeslán dne 10. 7. 2001
Platnost od 10. 7. 2001
Účinnost od 25. 7. 2001
Novelizuje předpis 85/1996 Sb.