187/1950 Sb. - Zákon o zdokonalení živočišné výroby
ikona P
Číslo předpisu 187/1950 Sb.
Částka 71
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 21. 12. 1950
Rozeslán dne 28. 12. 1950
Platnost od 28. 12. 1950
Účinnost od 15. 2. 1951
Platnost do 30. 9. 1961
Novelizuje předpis 133/1920 Sb., 132/1939 Sl.z., 100/1943 Sl.z., 262/1943 Sb.
Ruší předpis 177/1909 ř.z., 178/1909 ř.z., 169/1924 Sb., 361/1941 Sb., 100/1943 Sl.z., 177/1943 Sb., 180/1943 Sl.z., 262/1943 Sb., 263/1943 Sb.
Novelizován předpisem 82/1952 Sb.
Prováděn předpisem 6/1951 Sb., 7/1951 Sb., 99/1952 Sb., 172/1960 Sb.
Zrušen předpisem 66/1961 Sb.