361/1992 Sb. - O některých služebních poměrech vojáků - úplné znění zákona č. 76/59 Sb.
Číslo předpisu 361/1992 Sb.
Částka 74
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 18. 12. 1959
Rozeslán dne 10. 7. 1992
Platnost od 10. 7. 1992
Účinnost od 13. 5. 1992
Platnost do 30. 11. 1999
Úplné znění pr. př. 76/1959 Sb.
Zrušen předpisem 221/1999 Sb.