124/2007 Sb. - Vyhláška o vzoru paměťové karty řidiče
ikona P
Číslo předpisu 124/2007 Sb.
Částka 47
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 5. 2007
Rozeslán dne 5. 6. 2007
Platnost od 5. 6. 2007
Účinnost od 1. 7. 2007
Provádí předpis 361/2000 Sb.
Novelizován předpisem 166/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva dopravy stanoví v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství vzor paměťové karty řidiče.
Vzor paměťové karty řidiče je uveden v příloze k této vyhlášce.

Účinnost 1.7.2007.